O NAMA

Free House Brewery

ME?UNARODNI SAJAM ZANATSKOG PIVA

Free House Brewery je prva me?unarodna izložba piva u Trstu. Održati ?e se u Trstu od 11. do 15. maja 2017. godine na Molo IV (pristanište), divnoj lokaciji s pogledom na more, u prelepom http://farmaciainitalia.com/priligy.html delu Stare luke.
Doga?aj posve?en isklju?ivo svetu zanatskih piva i malih pivara, proizilazi iz sve ve?eg interesa šire javnosti prema ovom svetu a i zbog odli?nih pivara kojima je potrebno upoznavanje i približavanje javnosti svojim aktivnostima.

Free House Brewery